UFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ ท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด

UFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์  ตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา และนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล

โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากUFABET เขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด และมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่ง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเป็นUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์  อีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมาะแก่การดำนำดูประการัง หรือพักผ่อน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร หรือ 406,250 ไร่

โดยลักษณะเป็นพื้นที่กลางเกาะเป็นภูเขา และป่าดิบชื้น มีที่ราบอยู่ตามขอบเกาะก่อนถึงชายหาดของอ่าวต่าง ๆ ที่ราบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนผลไม้อื่น ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ ฯลฯ ตลอดจนเปิดเป็น ที่พักเกาะช้าง ของนักท่องเที่ยว เกาะช้างเป็นเกาะที่สำคัญที่สุด

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ที่มากถึง 52  เกาะ เรียงตัวกัน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกาะช้าง และบางส่วนUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ ของ อำเภอเกาะกูด เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่น ๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง ฯลฯ

ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะช้างUFABET โปรโมชั่นดี ใกล้คลองธารมะยม บริเวณด้านหน้ามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานอีก 3 จุด ซึ่งล้วนอยู่บนเกาะช้าง คือ บริเวณอ่าวคลองสน  บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย แต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม แหล่งเสบียงอาหาร และน้ำจืด โดยเฉพาะที่บริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลำ และชาวญวน ปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ 8 หมู่บ้าน เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

รองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดได้แก่ เขาสลักเพชร มีความสูงประมาณ 744 เมตร สภาพป่าโดยทั่วไปมีอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ

ด้านฝั่งตะวันออกของเกาะนั้น มีชายฝั่งที่สวยงามอย่างมาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นพื้นที่ที่UFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ ถูกประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. 2547

สำหรับการเดินทางจากตราด-เกาะช้าง เดินทางได้โดยเรือที่ให้บริการข้ามฝั่งระหว่างตราด-เกาะช้าง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจะมีอยู่ 2 แห่งคือ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ ท่าเรือนี้จะอยู่ก่อนท่าเรืออ่าวธรรมชาติเป็นเรือเฟอร์รี่ เอารถลงไปด้วยได้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น. ออกทุกชั่วโมง

จอดที่ท่าเรือด่านเก่า บรรทุกรถได้หลายสิบคัน บนเรือยังมีร้านขายของว่าง ร้านกาแฟให้ทานกันระหว่างเดินทางด้วย ค่าบริการคนละ 160 บาท รถยนต์คันละ 200 บาท ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที และท่าเรืออ่าวธรรมชาติ  เป็นท่าเรือที่มีคนนิยมขึ้นมากที่สุดUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์   เพราะว่าใช้เวลาเดินทางสั้นที่สุด ด้วยเพราะระหว่างท่าเรืออ่าวธรรมชาติกับเกาะช้างจะเป็นจุดที่แคบที่สุด

สูตรเล่นบาคาร่า UFABET
สูตรเล่นบาคาร่า UFABET

ทำให้ไปถึงเร็วกว่าท่าเรืออื่น บนเรือก็มีทั้งร้านขายขนม ร้านกาแฟ เรือให้บริการ 6.30-19.00 น. ออกทุก 45 นาที และจอดที่ท่าเรืออ่าวสับปะรด ค่าบริการคนละ 160 บาท รถยนต์คันละ 240 บาท ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

หากเดินทางถึงเกาะช้างแล้ว สามารถนั่งรถสองแถวต่อไปยังที่ที่ต้องการได้ การเดินทางบนเกาะจากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้ อัตราค่ารถ 30 บาท ส่วนหาดอื่นๆ ต้องเหมา

และตกลงราคาก่อนเดินทาง ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลผ่านเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง คือ คนไทย ผู้ใหญ่ คนละ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ คนละ 200 บาท เด็ก 100 บาท