UFABET คุ้มค่า ล่องแพทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

UFABET คุ้มค่า “มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า” คำขวัญของอำเภอดอยเต่าและมีทะเลสาบดอยเต่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่และเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่เหนือเขื่อนภูมิพลมีลักษณะเวิ้งกว้างสุดลูกหูลูกตา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และทำประมงน้ำจืดของชาว อำเภอดอยเต่าแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลือชื่ออีกด้วย

จากเดิมประชากรชาวดอยเต่า จะอาศัยอยู่เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มลุ่มน้ำแม่หาด ซึ่งจะอยู่บนพื้นที่ราบสูงริมน้ำแม่หาด ได้แก่ บ้านดอยเต่าเก่า บ้านไร่ โปงทุ่ง อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แถบที่ราบลุ่มแม่ปิง นับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มแรก กลุ่มนี้ได้แก่ บ้านแม่กา บ้านชั่ง ท่าเดื่อ บ้านน้อย จนถึงบ้านแอ่น มีหมู่บ้านทั้งเล็กและใหญ่รวมกันถึง 21 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 54 ตารางกิโลเมตร

UFABET คุ้มค่า

อาชีพเดิมได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ถั่ว ยาสูบ ครั่ง และค้าขาย โดยนำสินค้าใส่เรือแพล่องไปขายทางตอนล่าง แถบเมืองตาก ปากน้ำโพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 เมื่อสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จเริ่มปิดกั้นน้ำ น้ำได้เอ่อขึ้นมาท่วมพื้นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำปิงUFABET ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนภูมิพลถึงอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร

  มีประเพณี  และวัฒนธรรมเป็นของตนเองชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้และช่วยเหลือราษฎรประมาณ ๒,๔๐๐ ครอบครัว เพื่อสะดวกในการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอดอยเต่า ให้อยู่ในความปกครองของอำเภอฮอด

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอยเต่า ขึ้นเป็นอำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นชนพื้นเมืองท้องถิ่น โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง ๆ เรียกกันว่า บ้านอพยพแปลงที่เท่านั้นเท่านี้ โดยจัดหมวดหมู่ว่า แปลงที่เป็นเลขคี่จะอยู่ทางด้านขวามือของถนนฮอด – ดอยเต่า – แม่ตืน ส่วนด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเลขคู่

UFABET คุ้มค่า

ดอยเต่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก UFABET คุ้มค่า ต่อมาทางการบอกว่าจะมีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยเราสามารถหาดูประวัติได้ตามภาพวาดในวัดต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา และบรรยากาศเก่าๆครั้งสมัยเป็นชุมชนดั้งเดิม “ทะเลสาบดอยเต่า“

ทะเลสาบดอยเต่าการแหล่งท่องเที่ยวลักษณะเชิงนิเวศ และมีกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งเรือรอบเกาะ จับปลา ดูวิถีชีวิตผู้คน พ.ศ. 2507 ปีที่สร้างเขื่อนภูมิพล ดอยเต่าถือเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนหรือทะเลสาบเหนือเขื่อน และเป็นต้นน้ำของน้ำปิงชาวเขาUFABET เว็บเดียวครบ ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ลุ่มของอ่างเก็บน้ำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งอยู่บนที่สูงเหนือเขื่อน ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งขณะนั้นมีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามเชิงเขาริมน้ำ

ด้วยบรรยากาศที่เเสนจะเงียบสงบเเละงดงามของ ทะเลสาบดอยเต่า ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่นิยมมาพักผ่อนกันยังทะเลสาบเเห่งนี้ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวกันอย่างมากทั้งเเบบมาพักค้างเเรมเเละเเบบมานั่งชิลๆ ตอนกลางวัน ส่วนของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ที่จะต้องไม่พลาดซื้อหากลับไปก็คือปลาแห้งหรือปลาย่างต่างๆ ที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนี้ จะทำออกมาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยว เพราะมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยรอบทะเลสาบที่ประกอบอาชีพทางการประมง

UFABET คุ้มค่า

สำหรับผู้ประกอบการแพที่มีอยู่บริเวณทะเลสาบดอยเต่าหากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน) จะมีบริการแพพัก รายใหญ่มีอยู่ 3 แพ มีทั้งแพร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทปลาน้ำจืดหลายชนิด เช่น ปลาซ่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาเนื้ออ่อน ปลากด ปลาคัง ปลาบึก ฯลฯที่ชาวประมงจับมาจากทะเลสาบดอยเต่า หากวันไหนโชดดี อาจได้ชิมกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่หนักเป็นกิโล  

และแพที่พักUFABET คุ้มค่า  อัตราค่าใช้บริการ แพชักลากแบบส่วนตัว รับได้ 6 – 8 คน ชั่วโมงละ 400 บาท , 2 ชั่วโมง 600 บาท ถ้าตลอดทั้งวันอยู่ที่ 800 – 1,000 บาท และหากต้องการค้างคืนบนแพ เริ่มต้นที่ 1,000 – 1,500 บาท รับได้ไม่เกิน 10 คน

สำหรับเส้นทางไปทะเลสาบดอยเต่ามี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางอ.หางดง -สันป่าตอง-จอมทอง-ฮอด แล้วเข้าสู่ อ.ดอยเต่า รวมระยะทางประมาณ 91 กิโลเมตร ซึ่งหากเดินทางสายนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดพระธาตุจอมทองฯ น้ำตกแม่กลาง ดอยอินทนนท์ ออบหลวง เป็นต้น

ส่วนอีกเส้นทางคือสายลำพูน-ดอยเต่า ผ่าน อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง และเข้าสู่อำเภอดอยเต่า เส้นทางสายนี้ ระยะทางพอๆกันมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตลอดสาย เช่น มีวัดพระพุทธบาทตากผ้า แหล่งดูนกยุงรำแพน ที่อ.บ้านโฮ่งและบ้านแม่ป้อก วัดบ้านปางถิ่นกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นต้น